Egenodlat!

Gula ärtor som såddes för 1 1/2 vecka sedan är nu klara att skörda, jag sår i omgångar och tänker att dessa plus sallat från balkongen täcker mitt behov av gröna blad :) Klimatdebbaten pågår och det är olyckligt om vi delas in i två läger och där vi går till angrepp eller försvar för då kommer vi ju ingen vart. Vi har ett jordklot som vi måste dela på! Tankar för dagen <3
#levalivetliteenklare