Valborg i Kåraboda <3

Typiskt att batteriet på kamran var slut, mobilen och instagram får duga!!! Ha det fint <3