Att skada sig själv ....

I snart 20 år har jag jobbat som sjuksköterka inom psykiatrin, det har verkligen gett mig perspektiv och förståelse för hur livet kan se ut beroende på i vilket näterk man råka födas i .... Nu väntas två utbildningsdagar som säkert kommer att ge mig verktyg för att kunna arbeta vidre.....
Fridens lija <3
syster ann