Våren är sen i år

Inget år är det andra likt ....... här undrer finns någon form av spenatodling ......
Inomhus har jag bättre kontroll ...... och för varje år lär jag mig massor och måltet är självhushåll ........
#balkongodling# - #naturligt# - leva livet lite enklare - odling